1. Si Mary Claire ay mahilig magbasa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas lalong-lalo na noong pagdating ng mga Espanyol. Sa kanyang pagbabasa, nalaman niya na maraming misyonerong prayle ang dumating sa ating bansa upang ipalaganap ang relihiyong Kristiyanis mo. Sa tingin ninyo, sino kaya sa mga prayleng misyonero ang unang dumating sa ating bansa? B. Dominikano C. Heswita D. Recoletos A. Agustino

14 sec read


1. Si Mary Claire ay mahilig magbasa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas lalong-lalo na noong pagdating ng mga Espanyol. Sa kanyang pagbabasa, nalaman niya na maraming misyonerong prayle ang dumating sa ating bansa upang ipalaganap ang relihiyong Kristiyanis mo. Sa tingin ninyo, sino kaya sa mga prayleng misyonero ang unang dumating sa ating bansa? B. Dominikano C. Heswita D. Recoletos A. Agustino​

Answer:

B. Dominikano

Explanation:

hope it helps


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.