> 11. Maalis ang mantsa na ito sa pamamagitan ng paglagay ng gaas o tinner. 12. Kaskasin ang mantsa, takpan ng papel at plantsahin. 13. Sabunin sa tubig na may suka hanggang maalis ang mantsa ng 14. Ang mantsang ito ay nilalagyan ng asin at katas a ng kalamansi at ikula sa araw. 15. Ibabad sa malamig na tubig ang kasuotan na may mantsa ng sabunin at banlawan. 16. Buhusan ng mainit na tubig ang mantsang ito upang matunaw bago sabunin at banlawan. 17. Kuskusin ng escoba ang mantsa bago sabunin at banlawan. 18. Ang mantsa na ito ay binubuhusan ng alcohol o kuskusin ng putting mantika. 19. Pinapatigas muna ang mantsa ng at kaskasin ng mapurol na kutsilyo. 20. Labhan sa mainit na tubig ang mantsa, ikula at lagyan ng katas ng kalamansi at banlawan.

32 sec read


> 11. Maalis ang mantsa na ito sa pamamagitan ng paglagay ng gaas o tinner. 12. Kaskasin ang mantsa, takpan ng papel at plantsahin. 13. Sabunin sa tubig na may suka hanggang maalis ang mantsa ng 14. Ang mantsang ito ay nilalagyan ng asin at katas a ng kalamansi at ikula sa araw. 15. Ibabad sa malamig na tubig ang kasuotan na may mantsa ng sabunin at banlawan. 16. Buhusan ng mainit na tubig ang mantsang ito upang matunaw bago sabunin at banlawan. 17. Kuskusin ng escoba ang mantsa bago sabunin at banlawan. 18. Ang mantsa na ito ay binubuhusan ng alcohol o kuskusin ng putting mantika. 19. Pinapatigas muna ang mantsa ng at kaskasin ng mapurol na kutsilyo. 20. Labhan sa mainit na tubig ang mantsa, ikula at lagyan ng katas ng kalamansi at banlawan.​

i be riding through the town,my music loud in town yeah you can hear me now in tho chain i cant we my face


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.