2. Alin sa mga sumusunod ang mula sa salitang Latin na civitas na ang kahulugan ay “lungsod”?, -Kabihasnan , -Kultura , -Sibilisasyon

10 sec read


2. Alin sa mga sumusunod ang mula sa salitang Latin na civitas na ang kahulugan ay “lungsod”?


-Kabihasnan
-Kultura
-Sibilisasyon​

Answer:

Sibilisasyon

Explanation:

Ang

sibilisasyon ay mula sa salitang ugat na civitas, na salitang Latin. Ibig

sabihin ng civitas ay lungsod. Kung gayon, ang sibilisasyon ay masalimuot

na pamumuhay sa lungsod.


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.