2. Ano ang naidudulot ng hugot lines sa social media? Maaari ba itong makapagbago ng persepsyon ng tao sa kanyang buhay, paniniwala at kaugalian? 3. Anong tungkulin ng wika ang nangingibabaw sa hugot lines at pick-up lines? 4. Bakit naging patok sa panlasa ng kulturang Pinoy ang paggamit ng pick-up lines? Patunayan 5. Sa iyong palagay, aling katangian ng dalawang kulturang popular na ito ang mas nagugustuhan ng tao?,

14 sec read


2. Ano ang naidudulot ng hugot lines sa social media? Maaari ba itong makapagbago ng persepsyon ng tao sa kanyang buhay, paniniwala at kaugalian? 3. Anong tungkulin ng wika ang nangingibabaw sa hugot lines at pick-up lines? 4. Bakit naging patok sa panlasa ng kulturang Pinoy ang paggamit ng pick-up lines? Patunayan 5. Sa iyong palagay, aling katangian ng dalawang kulturang popular na ito ang mas nagugustuhan ng tao?Answer:

ayieeee

Explanation:


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.