___1. Kailan yumabong at naging maunlad ang kalakalan sa pagitan ng Hilagang Africa at Kanlurang Sudan?, A. 1 000 BCE, B. 2 000 BCE, C. 3 000 BCE, D. 4 000 BCE, ___2. Alin sa mga pahayag ang nagpatotoo sa pagpapalawak ng Imperyong Songhai sa Africa?, A. Sa ilalim ni sunni ali ang imperyo ay umabot sa hangganan ng kasalukuyang Nigeria., B. Sa patuloy na pananalakay si Sundiata Keitaz, lumawak ang imperyo patungong Sahara Desert., C. Sa pamumuno ni Dia Kossol, nakapagtatag ang imperyo ng ugnayan sa iba pang bahagi ng Imperyong Islam., D. Sa paghahari ni Mansa Musa, naging sentro ng karunungan at pananampalataya ang Timbuktu at Gao.,

23 sec read


___1. Kailan yumabong at naging maunlad ang kalakalan sa pagitan ng Hilagang Africa at Kanlurang Sudan?


A. 1 000 BCE
B. 2 000 BCE
C. 3 000 BCE
D. 4 000 BCE

___2. Alin sa mga pahayag ang nagpatotoo sa pagpapalawak ng Imperyong Songhai sa Africa?
A. Sa ilalim ni sunni ali ang imperyo ay umabot sa hangganan ng kasalukuyang Nigeria.
B. Sa patuloy na pananalakay si Sundiata Keitaz, lumawak ang imperyo patungong Sahara Desert.
C. Sa pamumuno ni Dia Kossol, nakapagtatag ang imperyo ng ugnayan sa iba pang bahagi ng Imperyong Islam.
D. Sa paghahari ni Mansa Musa, naging sentro ng karunungan at pananampalataya ang Timbuktu at Gao.

Answer:

1.C.

2.A.

Explanation:

I have a nice day

Hello can you brainliest me


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.