A.Ifugao, B.Okir, C.Ivatan, D.Maranao, E. People of the Lake, 1. Ang Mga _________ ay na matatagpuan sa lalawigan ng Batanes , 2.Sila ay tinatawag na “mga tao sa burol” ________., 3.Sila Ang mga Ang pangkat-etniko na makikita sa lanao._________, 4.Pambihirang desinyo Ng mga maranao ay tinatawag na _________., 5. Ang Katawagang Maranao ay nangangahulugang ________.

13 sec read


A.Ifugao


B.Okir
C.Ivatan
D.Maranao
E. People of the Lake

1. Ang Mga _________ ay na matatagpuan sa lalawigan ng Batanes
2.Sila ay tinatawag na “mga tao sa burol” ________.
3.Sila Ang mga Ang pangkat-etniko na makikita sa lanao._________
4.Pambihirang desinyo Ng mga maranao ay tinatawag na _________.
5. Ang Katawagang Maranao ay nangangahulugang ________.​

4a4162f9ee97099d6fb431a2cb20b78e

Answer:

  1. IVATAN
  2. IFUGAO
  3. MARANAO
  4. OKIR
  5. PEOPLE OF THE LAKE

CARRY ON LEARNING!

YELLOW383;>


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.