Ano Ang kahilugan Ng virus

23 sec read


Ano Ang kahilugan Ng virus​

Answer:

TAGALOG:

Ang mga viruses ay isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat,at sa ilang kaso,nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga/respiratoryo (SARS). Madalas maging sintomas ng mga viral infections na ganito ang pagkakaroon ng mataas na init sa katawan,pagkakasakit ng katawan,sore throat,malalang pagsipon at pag-ubo.Sa halos lahat ng kaso,tumatagal ito ng ilang araw bago mawala.

ENGLISH:

A virus is a submicroscopic infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism.Viruses infect all life forms,from animals and plants to microorganisms,including bacteria and archaea.

Explanation:

Hope it helps!


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.