– at ay Gawain II: Selpi Muna II. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Pumuli ng mga salita sa kahon sa pagsagot. Isulat ang sagot sa kuwaderno. 1. – 2. Ayon kay Dy, ang mga birtud ng kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. 3. – 4. Mahalin mo ang gaya ng pagmamahal mo sa iyong 5. 2013 6. Ayon kay Agapay, nararapat na may lakip na at ang pakikipag-ugnay natin sa kapwa. 7. Sa buong mundo, kinikilala ang kahalagaan ng mabuting pakikitungo sa kapwa o 8. Hango sa libro ng Lukas 10: 25-37, isang mabuting ang tumulong sa lalaking nangangailangan na nangaling sa Jerusalem papuntang Jericho. 9. – 10. Ayon kay Dy, kailangan ang upang maibigay ang nararapat,

23 sec read


– at ay Gawain II: Selpi Muna II. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Pumuli ng mga salita sa kahon sa pagsagot. Isulat ang sagot sa kuwaderno. 1. – 2. Ayon kay Dy, ang mga birtud ng kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. 3. – 4. Mahalin mo ang gaya ng pagmamahal mo sa iyong 5. – 6. Ayon kay Agapay, nararapat na may lakip na at ang pakikipag-ugnay natin sa kapwa. 7. Sa buong mundo, kinikilala ang kahalagaan ng mabuting pakikitungo sa kapwa o 8. Hango sa libro ng Lukas 10: 25-37, isang mabuting ang tumulong sa lalaking nangangailangan na nangaling sa Jerusalem papuntang Jericho. 9. – 10. Ayon kay Dy, kailangan ang upang maibigay ang nararapat,​

Answer:

Hahaah basahin ninyo para alam ninyo


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.