“B. Panuto: Suriin ang ibat ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa panayam at balita sa radyo at telebisyon. Isulat nang wasto ang buong pahayag ng mga reporter upang maging malinaw ang nilalaman ng kanilang ulat.”, u”Igan, pasado alas otso nang tahimik na mag-disperse ang mga rallyista sa San Sebastian, ngunit matapos ang ilang negosasyon, itoy matapos na nag-disperse sila, pagkatapos nitoy hindi na sila nag-away, nag-away lang sila sa simula pagkatapos nitoy nagkaroon sila ng pag-aaway ng simula. (Michael Fajatin, Saksi)”

23 sec read


B. Panuto: Suriin ang ibat ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa panayam at balita sa radyo at telebisyon. Isulat nang wasto ang buong pahayag ng mga reporter upang maging malinaw ang nilalaman ng kanilang ulat.


Igan, pasado alas otso nang tahimik na mag-disperse ang mga rallyista sa San Sebastian, ngunit matapos ang ilang negosasyon, itoy matapos na nag-disperse sila, pagkatapos nitoy hindi na sila nag-away, nag-away lang sila sa simula pagkatapos nitoy nagkaroon sila ng pag-aaway ng simula. (Michael Fajatin, Saksi)​

|Natutukoy ang ibat ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo|

Pa correct nalang po ako


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.