Bashing ang mga pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung wasto ang pahayag at malungkot na mukha kung di-wasto ang pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel., _____1. Ang mga pangkat-etniko sa mga pamayanang kultura ay may sinaunang kultura na pinagyayaman pa rin hanggang sa kasalukuyan., ______2. Ang value ng sangkap na tumutulong sa kapusyawan at kadiliman., ______3. Sa pamamagitan ng value sa pagkukulay nagiging makatotohanan at maganda ang larawan., ______4. Ipinagwawalang bahala ang kagandahan ng kultura ng mga pangkat etniko., ______5. Naipakikita ang value sa pagtukoy sa pamamagitan ng watercolor painting.

21 sec read


Bashing ang mga pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung wasto ang pahayag at malungkot na mukha kung di-wasto ang pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel.


_____1. Ang mga pangkat-etniko sa mga pamayanang kultura ay may sinaunang kultura na pinagyayaman pa rin hanggang sa kasalukuyan.
______2. Ang value ng sangkap na tumutulong sa kapusyawan at kadiliman.
______3. Sa pamamagitan ng value sa pagkukulay nagiging makatotohanan at maganda ang larawan.
______4. Ipinagwawalang bahala ang kagandahan ng kultura ng mga pangkat etniko.
______5. Naipakikita ang value sa pagtukoy sa pamamagitan ng watercolor painting.

Answer:

1.mayasang mukha

2.malungkot na mukha

3.masayang mukha

4.masayang mukha

5.masayang mukha

Explanation:

pa brainlist nalang❤️❤️❤️❤️


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.