Bigyan ng oskripsyon ang salita o pahayag sa ibaba ayon sa pagkagamit nito sa pulong, 1. Magpataja muna tayo- , 2 Magandang Umaga sa Lahat – , 3. Umupo – , 4. Mano na ta ang Lahal-, 5.sini Ang narieito at Wala dito. 6.makinig Ang lahat-, 7. ay! nagkamali pala Ang pagsulat- 8.anong agenda nation ngayon 9.hanggang sa sunod na pulong – 10.magandang apon muli at salamat sa pagdalo

16 sec read


Bigyan ng oskripsyon ang salita o pahayag sa ibaba ayon sa pagkagamit nito sa pulong


1. Magpataja muna tayo-
2 Magandang Umaga sa Lahat –
3. Umupo –
4. Mano na ta ang Lahal-
5.sini Ang narieito at Wala dito. 6.makinig Ang lahat-
7. ay! nagkamali pala Ang pagsulat- 8.anong agenda nation ngayon 9.hanggang sa sunod na pulong – 10.magandang apon muli at salamat sa pagdalo​

Answer:

PA BRAINLIEST PO MUNA SASAGUTAN KO PAG BRAINLIEST MOKO SA COMMENT SECTION


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.