D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa binasang kuwento ni Ana. Gawin ito sa iyong kuwaderno., 1. Sino ang nagkukuwento? , 2. Ano ano ang mga sakit ni Ana? , 3. Ano ang epekto ng sakit kay Ana?, 4. Sa palagay mo, ano ang dapat gawin ni Ana at ng kaniyang pamilya?

24 sec read


D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa binasang kuwento ni Ana. Gawin ito sa iyong kuwaderno.


1. Sino ang nagkukuwento?
2. Ano ano ang mga sakit ni Ana?
3. Ano ang epekto ng sakit kay Ana?
4. Sa palagay mo, ano ang dapat gawin ni Ana at ng kaniyang pamilya?​

1148ddf4641ae0c501180c7fcdad2898

Answer:

1. si Ana.

2. walang sinabi sa kuwento, subalit lagi syang sakitin.

3. madalas syang laging liban sa klase kaya hindi sya makapasa sa mga pagsususlit at napahinto sya sa pag-aaral.

4. dalhin ito sa ospital upang mabigyan ng lunas at mga gamot upang gumaling na si Ana, at para makapasok na syang muli sa paaralan.

Explanation:

hope it help!

pa brainliest

thanks


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.