Education

Activity 12 correction read the poem below. underline the…

Activity 12 correction read the poem below. underline the count nouns. box to mass nouns​   Answer: love cabbage lettuce vegetables peanuts apples
Maleenhan
4 sec read

Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Sagutin ang mga tanong…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Sagutin ang mga tanong tungkol sa aralin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno....
Maleenhan
40 sec read

A paragraph about your experience during a health break…

A paragraph about your experience during a health break from school.   Answer: I hope this pandemic will be over soon and everything could...
Maleenhan
10 sec read

Paano nag simula ang rome?

Paano nag simula ang rome?​   Answer: ito po answer Explanation: • Pinaniniwalaang ang Roma ay nagmula sa isang alamat na sinasabing pagsilang ng...
Maleenhan
22 sec read

Slogan in form “Hugot” about Covid-19 Situation in your…

Slogan in form “Hugot” about Covid-19 Situation in your barangay. pleasee bigyan yo ko ng mga hugot about Covid-19 Situation in your barangay kailangan...
Maleenhan
10 sec read

Sorry na late Yung pamigay ko Ng points guys

Sorry na late Yung pamigay ko Ng points guys​   Answer: Yey salamat mahal kita Explanation: Pa brainliest
Maleenhan
3 sec read

Pakisagot po thank , Activity 1.2

Pakisagot po thank u Activity 1.2   1) rice fields or corn fields – environmental issue: Higher temperatures can decrease rice yields as they...
Maleenhan
2 min read

Math- Record how many minutes you have done in…

Math- Record how many minutes you have done in exercising and write on the blank then solve the problem by following the formula below...
Maleenhan
14 sec read

100 points araw araw sa gustong maging Alice ng…

100 points araw araw sa gustong maging Alice ng buhay ko.. ​   Answer: thanks sa ooints Explanation: thanks
Maleenhan
3 sec read

Use the item above to answer the questions that…

Use the item above to answer the questions that follow ​   Answer: 1+1 Magellan 2+2 lapulapu 3+3 Christmas tree 4+4 4u lng ako
Maleenhan
4 sec read