Gawain 1 Panuto: Basahin at unawain ang mga pangungusap., A. Isulat sa patlang ang salitang di pamilyar sa mga pangungusap. , _______1. Ang kanyang kalupi ay naglalaman ng maraming pera. , _______2. Pluma ang tawag sa ginamit niyang panulat. , _______3. Inayos ng kanyang nanay ang mga kubyertos na gagamitin sa kainan. , _______4. Namamanglaw ang aking kapatid nang wala siyang matanggap na regalo. , _______5. Sina Billy at Luis ay matalik na magkatoto.

16 sec read


Gawain 1 Panuto: Basahin at unawain ang mga pangungusap.


A. Isulat sa patlang ang salitang di pamilyar sa mga pangungusap.
_______1. Ang kanyang kalupi ay naglalaman ng maraming pera.
_______2. Pluma ang tawag sa ginamit niyang panulat.
_______3. Inayos ng kanyang nanay ang mga kubyertos na gagamitin sa kainan.
_______4. Namamanglaw ang aking kapatid nang wala siyang matanggap na regalo.
_______5. Sina Billy at Luis ay matalik na magkatoto.​

Answer:

1. Kalupi

2. Pluma

3. Kubyertos

4. Namamanglaw

5. Magkatoto

Explanation:

yan po Sana po makatulong..


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.