Gawain 2: basahing mabuti ang bawat pangungusap isulat kung ito ay HAMON o OPORTUNIDAD sa pangkabuhayan ng alga tulang at pangingisda, 1. nagbigay ang gobyerno ng libreng bangka at lambat , 2. panahon ng tagtuyot , 3. malakas na bagyo , 4. libreng seminar tungkol sa pagpaparami ng hybrid na gulay at prutas , 5. kawalan ng pondo na pambili ng fertilizer sa mga palay, 6. paglulunsad abangan bagong teknolohiya ng department of agriculture , 7. paggamit ng dinamita at maliliit na lambat na panghuli ng isda , “8. pagdalo sa ibat ibang gawain tungkol sa pag breed ng tilapia at bangus “, 9. pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga magsasaka , 10. ang mga imbentor na dayuhan ay nagbibigay mga kagamitang pandagat , 11. mga sakuna sa dagat , 12. pagpapatayo ng bagong pantalan , 13. makabagong teknolohiya sa pagsasaka , 14. el nino phenomenon , 15. pagdami ng Angkor produktong agrikultural,

30 sec read


Gawain 2: basahing mabuti ang bawat pangungusap isulat kung ito ay HAMON o OPORTUNIDAD sa pangkabuhayan ng alga tulang at pangingisda


1. nagbigay ang gobyerno ng libreng bangka at lambat
2. panahon ng tagtuyot
3. malakas na bagyo
4. libreng seminar tungkol sa pagpaparami ng hybrid na gulay at prutas
5. kawalan ng pondo na pambili ng fertilizer sa mga palay
6. paglulunsad abangan bagong teknolohiya ng department of agriculture
7. paggamit ng dinamita at maliliit na lambat na panghuli ng isda
8. pagdalo sa ibat ibang gawain tungkol sa pag breed ng tilapia at bangus
9. pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga magsasaka
10. ang mga imbentor na dayuhan ay nagbibigay mga kagamitang pandagat
11. mga sakuna sa dagat
12. pagpapatayo ng bagong pantalan
13. makabagong teknolohiya sa pagsasaka
14. el nino phenomenon
15. pagdami ng Angkor produktong agrikultural


Answer:

1.oportunidad

2.hamon

3.hamon

4.oportunidad

5.hamon

6.opotunidad

7.hamon

8.oportunidad

9.opotunidad

10.oportunidad

11.hamon

12.opotunidad

13.oportunidad

14.hamon

15.opotunidad

☺️☺️☺️


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.