Gawain 2: Huwag Mahihiyang Magtanong Bumuo ng mga makabuluhang tanong hinggil sa napapanahong isyu o paksang maaaring pagtalunan. Itala ang iyong sagot sa tsart na makikita sa baba., Ginawa ang unang puwang para sa iyo bilang halimbawa. , Tema Edukasyon Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Dapat ba o Hindi Dapat Magbukas ang klase ngayong taon? , Pag-big, Kalikasan , Lipunan , Politika , Karaniwang Bagay, (PA HELP PO BUKAS NAPASAHAN NAMIN THANK YOU 2764fe0f)

16 sec read


Gawain 2: Huwag Mahihiyang Magtanong Bumuo ng mga makabuluhang tanong hinggil sa napapanahong isyu o paksang maaaring pagtalunan. Itala ang iyong sagot sa tsart na makikita sa baba.


Ginawa ang unang puwang para sa iyo bilang halimbawa.
Tema Edukasyon Isyu/Paksang Maaaring Pagtalunan Dapat ba o Hindi Dapat Magbukas ang klase ngayong taon?
Pag-big
Kalikasan
Lipunan
Politika
Karaniwang Bagay​
(PA HELP PO BUKAS NAPASAHAN NAMIN THANK YOU ❤️)​

Answer:

huwag mahihiyang magtanong kung kay rightmed ba nito


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.