Gawain : Lagumin mo:, Batay sa Tekstong binasa, punan ng angkop na impormasyon ang talahanayan. Isulat ang sagot sa buong papel., Mga Kontribusyon ng Kabihasnang Romano, 1., 2., 3., 4., 5., Ang kahalagahan ng kontribusyon sa kasalukuyan, 1., 2., 3., 4., 5.

8 sec read


Gawain : Lagumin mo:


Batay sa Tekstong binasa, punan ng angkop na impormasyon ang talahanayan. Isulat ang sagot sa buong papel.

Mga Kontribusyon ng Kabihasnang Romano

1.
2.
3.
4.
5.

Ang kahalagahan ng kontribusyon sa kasalukuyan

1.
2.
3.
4.
5.​

Answer:

namamasko po

Explanation:

thank you


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.