Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Ibigay ang iyong opinion at solusyon sa sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Nagdudulot ang pagpuputol ng mga puno sa kabundukan ng pagbaha at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at iba pang mga hayop. Ngunit, patuloy pa rin itong nangyayari. Paano mo mapipigilan ang mga taong gumagawa nito?

18 sec read


Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Ibigay ang iyong opinion at solusyon sa sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Nagdudulot ang pagpuputol ng mga puno sa kabundukan ng pagbaha at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at iba pang mga hayop. Ngunit, patuloy pa rin itong nangyayari. Paano mo mapipigilan ang mga taong gumagawa nito?​

Answer:

ang pagpuputol ng puno ay isang polusyon sa bansa kaya dapat tayong mag kaisa para mapigilan ang pagpuputol ng puno sa kabundukan at kagubatan

Explanation:

sana makatulong uuuuwwwuuu #HONGKONG DOLL


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.