Gawain sa Pagkatuto Bilang a: Sagutin ang mga tanong sa iyong kuwaderno. 1. Tunay ngang mayaman ang kultura ng ating mga pandan Ano pa ang iyong masasabi? 2. Bilang bahagi ng isang pangkat etniko, dapat ba itong pahalagahan at ipagmalaki? Bakit? 3. Sa munti mong paraan, paano ka makatutulong sa patuloy na pag- unlad ng ating kultura?

12 sec read


Gawain sa Pagkatuto Bilang a: Sagutin ang mga tanong sa iyong kuwaderno. 1. Tunay ngang mayaman ang kultura ng ating mga pandan Ano pa ang iyong masasabi? 2. Bilang bahagi ng isang pangkat etniko, dapat ba itong pahalagahan at ipagmalaki? Bakit? 3. Sa munti mong paraan, paano ka makatutulong sa patuloy na pag- unlad ng ating kultura?​

Answer:

3.maging malinis sa kapaligiran :**


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.