Gumawa ng patalastas na panradyo at mga leaflet tungkol sa muling pagsasadula ng dulang panlansangan. Isiping ang mga gagawing patalastas ay iparirinig sa radyo at ipamimigay sa mga tao.

34 sec read


Gumawa ng patalastas na panradyo at mga leaflet tungkol sa muling pagsasadula ng dulang panlansangan. Isiping ang mga gagawing patalastas ay iparirinig sa radyo at ipamimigay sa mga tao.

Answer:

Tibag

ito ay isinasagawa tuwing buwan ng mayo tungkol sa paghahanap ni santa elena sa krus sa panahon kay kristo ang mga tauhan o kasali sa pagtatanghal ay ka halo-halo ng taong bayan

Senakulo

inilalarawan nito ang simula ang lahat ang kabataan ang pagsilang kay hesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay itinatanghal ito bilang isang serye mula lunes santo hanggang sabado de gloria

Panunuluyan

ito ay isinasagawa tuwing sasapit ang pasko disyembre 24 ng gabi bago mag misa de gallo sina maria at jose ay naghahanap ng bahay na masisilungan at mapag silangan kay hesus

Moriones

ito ay dulang panrelihiyon ginaganap sa mga lansangan sa lalawigan ng mindoro at marinduque mahal na araw ang mga karakter na gumagana pay na kasuotan naglalagay ng mga maskara ibat-ibang kulay at iba pang palamuti o guhit sa kanila ng katawan

Explanation:


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.