I. Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na mga sitwasyon. Paano mo ipagbibigay-alam sa, mga kinauukulan ang mga pangyayari?, 1. Isang araw, papunta ka sa tindahan upang bumili ng pandesal. Nakita mo sa labas ng, bahay ang mag-ama na kapitbahay mo na galit na galit ang tatay sa kaniyang anak. Sinabihan, niya ang kaniyang anak ng masasakit na salita. Hindi lamang ito ang unang pagkakataong ginawa, niya iyon sa kaniyang anak. Ano ang maaari mong gawin?, A. Sigawan ang tatay., B. Hayaan lang na pagalitan ng tatay ang kaniyang anak., C. Hindi pansinin ang sinapit ng anak ng iyong kapitbahay., D. Ipagbigay alarn sa mga namumuno ng barangay upang maaksiyonan., 2. May bago kang kamag-aral mula sa isang malayong probinsiya. Kakaiba ang kaniyang, hitsura. Naririnig mong lagi siyang kinukutya sa harap ng ibang mga bata tuwing recess. Ano ang, dapat mong gawin?, A. Magsawalang kibo na lamang. C. Huwag pansinin ang narinig., B. Isusumbong mo sa mga guro. D. Magagalit sa kanila., 3. Laging lumiliban sa klase ang magkapatid na Alan at Marlon dahil sila ang pinaghahanap-, buhay ng kanilang amang may bisyo at tamad magtrabaho. Paano no sila matutulungan?, A. Ipaalam sa mga kaklase ang tunay na dahilan kung bakit lagi silang lumiliban sa klase., B. Ipagbigay alam sa guro ang ginagawa sa iyong mga kaklase ng kanilang ama., C. Hayaan lamang na lutasin nila ang kanilang problema., D. Balewalain ang pangyayari,, 4. May nag-aaway na mga highschool na mga kabataan, isang hapong pauwi ka ng bahay., Ano ang gagawin mo?, A. Ipagbigay alam sa mga awtoridad ang nagaganap na pag aaway., B. Manginig sa takot at tumakbo palayo sa pinangyayarihan., C. Hayaan silang mag-away hanggang may manalo., D. Tumakbo at magsisigaw sa daan., 5. Dahil sa sobrang higpit ng inyong guro, napansin ng ilan mong kamag-aral na sobra na, ang kaniyang pagdidisiplina. May ilan kang mga kamag-aral na nagbabalak pumunta sa opisina, ng punong-guro upang isumbong ang inyong guro. Ano ang maaari mong gawin?, A. Ako ay mananahimik lang., B. Magsusumbong sa magulang., C. Hindi papansinin ang kaniyang ginagawa., D. Pagsasabihan mo ang mga kaklase na kausapin ang inyong guro., 6. Sa panahon ng pandemya, ipinatupad ng pamahalaan ang stay home, pagsusuot ng, mask, social distancing, at pagbabawal sa mga kabataan na may edad na 21 taong gulang pababa, at mga Senior Citizen na lumabas ng bahay. Nakita mo ang inyong kapitbahay na nasa labas ng, bahay at walang suot na face mask. Nakita mo na wala siyang suot na face mask. Ano ang gagawin, mo?, A. Sigawan dahil hindi sila nagsuot ng face mask., B. Hayaan na lang sila upang paulit-ulit nila itong gagawin., C. Lapitan mo at pagsabihan sila na kailangang magsuot ng face mask., D. Ipaalam sa mga magulang upang sila ang magsumbong sa Punong Barangay., 7. Ikaw ang presidente sa inyong klase. May tungkulin kang dapat gampanan tulad ng, pagiging mabuting lider at tagapamahala ng buong klase. Hindi inaasahang nakita mo ang isang, batang lalaki na palihim na kumuha sa pitaka ng inyong guro. Ano ang gagawin mo?

1 min read


I. Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na mga sitwasyon. Paano mo ipagbibigay-alam sa


mga kinauukulan ang mga pangyayari?
1. Isang araw, papunta ka sa tindahan upang bumili ng pandesal. Nakita mo sa labas ng
bahay ang mag-ama na kapitbahay mo na galit na galit ang tatay sa kaniyang anak. Sinabihan
niya ang kaniyang anak ng masasakit na salita. Hindi lamang ito ang unang pagkakataong ginawa
niya iyon sa kaniyang anak. Ano ang maaari mong gawin?
A. Sigawan ang tatay.
B. Hayaan lang na pagalitan ng tatay ang kaniyang anak.
C. Hindi pansinin ang sinapit ng anak ng iyong kapitbahay.
D. Ipagbigay alarn sa mga namumuno ng barangay upang maaksiyonan.
2. May bago kang kamag-aral mula sa isang malayong probinsiya. Kakaiba ang kaniyang
hitsura. Naririnig mong lagi siyang kinukutya sa harap ng ibang mga bata tuwing recess. Ano ang
dapat mong gawin?
A. Magsawalang kibo na lamang. C. Huwag pansinin ang narinig.
B. Isusumbong mo sa mga guro. D. Magagalit sa kanila.
3. Laging lumiliban sa klase ang magkapatid na Alan at Marlon dahil sila ang pinaghahanap-
buhay ng kanilang amang may bisyo at tamad magtrabaho. Paano no sila matutulungan?
A. Ipaalam sa mga kaklase ang tunay na dahilan kung bakit lagi silang lumiliban sa klase.
B. Ipagbigay alam sa guro ang ginagawa sa iyong mga kaklase ng kanilang ama.
C. Hayaan lamang na lutasin nila ang kanilang problema.
D. Balewalain ang pangyayari,
4. May nag-aaway na mga highschool na mga kabataan, isang hapong pauwi ka ng bahay.
Ano ang gagawin mo?
A. Ipagbigay alam sa mga awtoridad ang nagaganap na pag aaway.
B. Manginig sa takot at tumakbo palayo sa pinangyayarihan.
C. Hayaan silang mag-away hanggang may manalo.
D. Tumakbo at magsisigaw sa daan.
5. Dahil sa sobrang higpit ng inyong guro, napansin ng ilan mong kamag-aral na sobra na
ang kaniyang pagdidisiplina. May ilan kang mga kamag-aral na nagbabalak pumunta sa opisina
ng punong-guro upang isumbong ang inyong guro. Ano ang maaari mong gawin?
A. Ako ay mananahimik lang.
B. Magsusumbong sa magulang.
C. Hindi papansinin ang kaniyang ginagawa.
D. Pagsasabihan mo ang mga kaklase na kausapin ang inyong guro.
6. Sa panahon ng pandemya, ipinatupad ng pamahalaan ang stay home, pagsusuot ng
mask, social distancing, at pagbabawal sa mga kabataan na may edad na 21 taong gulang pababa
at mga Senior Citizen na lumabas ng bahay. Nakita mo ang inyong kapitbahay na nasa labas ng
bahay at walang suot na face mask. Nakita mo na wala siyang suot na face mask. Ano ang gagawin
mo?
A. Sigawan dahil hindi sila nagsuot ng face mask.
B. Hayaan na lang sila upang paulit-ulit nila itong gagawin.
C. Lapitan mo at pagsabihan sila na kailangang magsuot ng face mask.
D. Ipaalam sa mga magulang upang sila ang magsumbong sa Punong Barangay.
7. Ikaw ang presidente sa inyong klase. May tungkulin kang dapat gampanan tulad ng
pagiging mabuting lider at tagapamahala ng buong klase. Hindi inaasahang nakita mo ang isang
batang lalaki na palihim na kumuha sa pitaka ng inyong guro. Ano ang gagawin mo?​

Answer:

1. d

2.a

Explanation:

yn po lng ang masasagot ko po


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.