Isulat ang T kong tama at M kong mali, ___11.Naghanap si Quezon ng mas mabuting batas kaysa Batas Harekan, Cutting para sa pinakahihintay na kalayaan ng Pilipinas., ___12. Ang naglagda ng Batas Tydings-McDuffie ay si Pangulong Roosevelt, 13. Ang Misyong OSROX naghanap ng batas na titiyak sa pagbibigay, kalayaan ng Pilipinas., ___14. Ayon sa Batas Tydings-McDuffie kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas, ___15. Ang Pro Batas Hare-Hawes-Cutting ay pinamunuan ni Quezon at ang, Hulyo 4 kasunod ng huling taon ng Pamahalaang Komonwelt., Batas Hare-Hawes-Cutting ay pinamumunuan nina Osmena at Rox, (OSROX)., ___17. Ang Misyong OSROX ay pinamunuan nina Sergio Osme\xf1a, Sr. at Man, ___16. Lahat ng misyong pinadala ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nabigo, Roxas., ___18. Tinanggap agad ni Manuel L. Quezon ang panukala nina Sergio Osmes, at Manuel Roxas tungkol sa Batas Hare-Hawes-Cutting (Batas HHC, ___19. Naging magkaiba ang pagtanggap nina Quezon at OSROX tungkol sa, Batas Hare-Hawes-Cutting., ___20. Ang Batas Jones 1916 ay nagtadhana ng kalayaan para sa Pilipinas,, subalit hindi nito tiniyak ang takdang taon ng pagbibigay kalayaan , (pls answer this question right thankyou) right answer will be a brainliest and bad answer will be reported ty

43 sec read


Isulat ang T kong tama at M kong mali


___11.Naghanap si Quezon ng mas mabuting batas kaysa Batas Harekan
Cutting para sa pinakahihintay na kalayaan ng Pilipinas.
___12. Ang naglagda ng Batas Tydings-McDuffie ay si Pangulong Roosevelt
13. Ang Misyong OSROX naghanap ng batas na titiyak sa pagbibigay
kalayaan ng Pilipinas.
___14. Ayon sa Batas Tydings-McDuffie kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas
___15. Ang Pro Batas Hare-Hawes-Cutting ay pinamunuan ni Quezon at ang
Hulyo 4 kasunod ng huling taon ng Pamahalaang Komonwelt.
Batas Hare-Hawes-Cutting ay pinamumunuan nina Osmena at Rox
(OSROX).
___17. Ang Misyong OSROX ay pinamunuan nina Sergio Osmeña, Sr. at Man
___16. Lahat ng misyong pinadala ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nabigo
Roxas.
___18. Tinanggap agad ni Manuel L. Quezon ang panukala nina Sergio Osmes
at Manuel Roxas tungkol sa Batas Hare-Hawes-Cutting (Batas HHC
___19. Naging magkaiba ang pagtanggap nina Quezon at OSROX tungkol sa
Batas Hare-Hawes-Cutting.
___20. Ang Batas Jones 1916 ay nagtadhana ng kalayaan para sa Pilipinas,
subalit hindi nito tiniyak ang takdang taon ng pagbibigay kalayaan
(pls answer this question right thankyou) right answer will be a brainliest and bad answer will be reported ty​​

Answer:

11)M

12)T

13)T

14)M

15)T

16)M

17)M

18)T

19)M

20)T

Explanation:

HOPE YOU LIKE IT BUT IM NOT SO SURE OF MY ANSWER

PAKI BRAINLIEST NALANG PO


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.