Paano nag simula ang rome?

22 sec read


Paano nag simula ang rome?​

Answer:

ito po answer

Explanation:

• Pinaniniwalaang ang Roma ay nagmula sa isang alamat na sinasabing pagsilang ng kambal na sina Romulos at Remus. Ang mga ito ay anak ng diyos na si Mars sa isang princesa.

•Ayun sa kuwento na hango sa istoryador na nagngangalang Livy. Noong Abril 21, 753 B.C.E. Ang magkapatid na si Romulos at Remus ay nagtatag ng syudad sa bundok ng palestine.

•Ayun kay Livy may mga nakitang ebidensya ng pagkatatag ng isang pamayanan sa Roma at ito ay nagsimula noong 500 B.C.E sa panahong ito sinasabing nagsama-sama ang mga tao sa rehiyon.


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.