All Stories

Activity 4: THE POWER OF EDUCATION

Activity 4: THE POWER OF EDUCATION​   Answer: activity 4: THE POWER OF EDUCATION
Maleenhan
2 sec read

3. Higit sa lahat ang tumatak sa aking puso…

3. Higit sa lahat ang tumatak sa aking puso at isipan ay ang​   Answer: pagaaral ng mabuti para sa kinabukasan
Maleenhan
4 sec read

Sino ang nagpayabong ng sulating sanaysay noong 1533-1592

Sino ang nagpayabong ng sulating sanaysay noong 1533-1592​   Answer: Kasaysayan ng Sanaysay Mula pa noong panahong sinauna, ang unang lumabas at siyang pinag-ugatan...
Maleenhan
15 sec read

What is its degree of a polynomial function of…

What is its degree of a polynomial function of f(x) =3+2x³-x² pa help po step by step solution​   Answer: 3 Step-by-step explanation: yang...
Maleenhan
8 sec read

Ibigay ang kahulugan ng matatalinghagang pananalita ayon sa napag…

Ibigay ang kahulugan ng matatalinghagang pananalita ayon sa napag aralan ​   Answer: Ang ibig sabihin o kahulugan ng mga matatalinhagang salita ay mga...
Maleenhan
8 sec read

Sino kililala si xxxtentacion

Sino kililala si xxxtentacion​   Answer: ako Explanation:
Maleenhan
1 sec read

D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod…

D Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa binasang kuwento ni Ana. Gawin ito sa iyong kuwaderno. 1....
Maleenhan
24 sec read

15. What is a seismograph?

15. What is a seismograph?​   ☞SCIENCE ANSWER A seismometer is an instrument that responds to ground noises and shaking such as caused by...
Maleenhan
9 sec read

10. it is the tone on which a diatonic…

10. it is the tone on which a diatonic scale can be started. A. ToneB. TuneC. TunicD. Tonic​   Answer: d. tonic d. tonic...
Maleenhan
5 sec read

Please answer i really need it now

Please answer i really need it now​   Answer: B po sagot colon form may this help po bye po
Maleenhan
4 sec read

Explore →