Pahina sa module Gawain sa Pagkatuto Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: LABIS? KULANG? O SAKTO? Bilang 2: LABIS? KULANG? O SAKTO? pangungusap ay nagsasaad ng surplus, shortage, o ekwilibriyo. PANUTO: Surling mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Tukuyin kung ang sumusunod na Modified activity, (ilagay 1. Kailangan ni Kyla ng isang dosenang rosas para sa kaarawan ng kaniyang ina ngunit siyam na rosas iarnang ang natitira sa flower shop. ang iyong kasagutan sa 2. Nagkasundo ang prodyuser at konsyumer sa halagang Php50 at sa answer sheet na nasa dami na 30. kod.) 3. May 100 sako ng palay si Isko ngunit 70 sako lamang ang handang bilhin ng bumibili nito. 4. May 36 na panindang payong si Berlin. Dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan, naubos lahat ang kaniyang paninda. 5. Napanis lamang ang mga nilutong ulam ni Aling Nery dahil sa suspensiyon ng klase kaninang umaga. 6. Naubos kaagad ni Mang Kiko ang kaniyang paninda nang bilhin lahat ng mga turista ang mga ito. 7. Sa sobrang init ng panahon, naging matumal ang benta ng lugaw ni Jocelyn. Isandaang kilo ang supply ng sibuyas sa Gapan City Public Market at isandaang kilo rin ang demand para rito. 9. May 50 lapis ang kailangan ng mga mag-aaral sa Paaralang Elementarya ng San Roque ngunit 30 lamang ang natitirang supply ng Rose School Supplies. 10. Biniling lahat ni Ventor ang mga tindang biko ni Clara. sa Pagkatuto Guinea

48 sec read


Pahina sa module Gawain sa Pagkatuto Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: LABIS? KULANG? O SAKTO? Bilang 2: LABIS? KULANG? O SAKTO? pangungusap ay nagsasaad ng surplus, shortage, o ekwilibriyo. PANUTO: Surling mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Tukuyin kung ang sumusunod na Modified activity, (ilagay 1. Kailangan ni Kyla ng isang dosenang rosas para sa kaarawan ng kaniyang ina ngunit siyam na rosas iarnang ang natitira sa flower shop. ang iyong kasagutan sa 2. Nagkasundo ang prodyuser at konsyumer sa halagang Php50 at sa answer sheet na nasa dami na 30. kod.) 3. May 100 sako ng palay si Isko ngunit 70 sako lamang ang handang bilhin ng bumibili nito. 4. May 36 na panindang payong si Berlin. Dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan, naubos lahat ang kaniyang paninda. 5. Napanis lamang ang mga nilutong ulam ni Aling Nery dahil sa suspensiyon ng klase kaninang umaga. 6. Naubos kaagad ni Mang Kiko ang kaniyang paninda nang bilhin lahat ng mga turista ang mga ito. 7. Sa sobrang init ng panahon, naging matumal ang benta ng lugaw ni Jocelyn. Isandaang kilo ang supply ng sibuyas sa Gapan City Public Market at isandaang kilo rin ang demand para rito. 9. May 50 lapis ang kailangan ng mga mag-aaral sa Paaralang Elementarya ng San Roque ngunit 30 lamang ang natitirang supply ng Rose School Supplies. 10. Biniling lahat ni Ventor ang mga tindang biko ni Clara. sa Pagkatuto Guinea​

Answer:

huh diko alam sagot diko kasi maintindihan


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.