PANUTO: Bilugan ang salitang pang-uri na ginamit sa pangungusap. 1. Ang mga mag-aaral ni Ginang Gomez ay magagalang 2. Magandang binibini ang aking nakita kagabi. 3. Magagalang na mag-aaral ang sumalubong sa akin kahapon. 4. Hindi sanay sa malamig na klima ang alagang hayop ni kuya. 5. Ang mga turista ay umakyat sa mataas na bundok.

12 sec read


PANUTO: Bilugan ang salitang pang-uri na ginamit sa pangungusap. 1. Ang mga mag-aaral ni Ginang Gomez ay magagalang 2. Magandang binibini ang aking nakita kagabi. 3. Magagalang na mag-aaral ang sumalubong sa akin kahapon. 4. Hindi sanay sa malamig na klima ang alagang hayop ni kuya. 5. Ang mga turista ay umakyat sa mataas na bundok.​

Answer:

1. magagalang

2. maganda

3. magagalang

4. malamig

5. mataas

Explanation:

sana makatulong ❤️


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.