Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Mahilig maglaro ang mga bata sa kalsada. Alin ang pandiwang ginamit sa pangungusap? mahilig B. maglaro C. kalsada D. bata 2. Si Tatay ay pumasok na sa opisina. Ang pandiwang ginamit ay A Pumasok B. opisina C.si D. Tatay

11 sec read


Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Mahilig maglaro ang mga bata sa kalsada. Alin ang pandiwang ginamit sa pangungusap? mahilig B. maglaro C. kalsada D. bata 2. Si Tatay ay pumasok na sa opisina. Ang pandiwang ginamit ay A Pumasok B. opisina C.si D. Tatay​

607ac96292e11c88a89d87a764382af8

Answer:

1. maglaro

2. pumasok

Explanation:

tama po yan


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.