Sabado ng umaga, maagang nagising si Lito kahit na siya ay walang pasok. Pumunta, siya sa likod ng kanilang bahay at nakita niya ang isang nakatiwangwang na lupa. Naisipan, niya itong pakinabangan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang-ugat., Binungkal niya ang lupa, inalis ang damo at iba pang bagay na hindi kakailanganin ng, kanyang halamang itatanim. Kumuha siya ng mga buto ng upo at sitaw at mahusay na itinanim, ang mga ito at diniligan. Araw-araw niya itong binibisita at inaalagaan. Inaalis niya ang mga, damong ligaw, pinupuksa ang mga peste, nilalagyan ng organikong pataba at dinidiligan., Pagkatapos ng ilang buwan, napansin niyang namumunga na ang mga ito. Masayang-, masaya siya sapagkat mapapakinabangan niya ang kanyang pinagpaguran. Makatitikim na siya, at ang kanyang buong pamilya ng masustansiyang pagkain at libre pa., 16. Bakit nararapat nating gayahin ang ginawa ni Lito?, A. nang makakain ng libre at masustansiya, B. nang magkaroon ng desinyo sa bakuran, C. nang mapagyabang sa iba, D. nang tumaba nang tumaba, 17. Dapat makapagtapos ang isang bata sa pag-aaral kahit ito ay isang anak-pawis. Ano ang, kahulugan ng tambalang salitang 201canak-pawis201d?, A. tamad B. mayaman C. masipag D. mahirap, 18. Ang mga sumusunod ay magagandang ugali na ating minana sa ating mga ninuno, maliban sa isa, alin ito?, A. paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda o awtoridad, B. paggalang sa mga kaugalian, tradisyon at gawain ng mga Pilipino, C. patuloy na pag- alala sa kabayanihan ng ating mga ninuno, D. pagkanya-kanya at pagmamalabis sa mga nakababa ang sitwasyon sa buhay, x, 38., 23., 39, 40, 19. Nahabag ang ina. Sa kanyang puso, alam niya ang pagnanasa ng kanyang anak na makapag-, aaral. Matagal na niyang napupuna ang inggit sa munting mga mata ng anak sa mga, nagsisipasok na mga bata doon sa kalapit na eskuwelahan. Minsan, nakikita niyang, nakatanghod ang anak sa mga ito. Ang lumang abakadang napulot ng ama sa basurahan ang, pinagtitiyagang basahin. Kabisado na niya ang mga nakasulat doon mula sa puso. Ano ang, paksa ng kuwento?, A. Alam ng ina ang pagnanasa ng kanyang anak na makapag-aaral., B. Napupunang inggit sa munting mga mata ng anak., C. Nakatanghod ang anak sa kalapit na eskuwelahan., D. Lahat ng mga nababanggit, 20. Ano ang ibig sabihin ng salitang di-pamilyar na sinalungguhitan sa pangungusap?, 201cMabilis na pumagaspas ang hangin kung kaya madaling kumalat ang apoy.201d, A. huminto C. nagsimula, B. kumalat D. umihip

1 min read


Sabado ng umaga, maagang nagising si Lito kahit na siya ay walang pasok. Pumunta


siya sa likod ng kanilang bahay at nakita niya ang isang nakatiwangwang na lupa. Naisipan
niya itong pakinabangan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang-ugat.
Binungkal niya ang lupa, inalis ang damo at iba pang bagay na hindi kakailanganin ng
kanyang halamang itatanim. Kumuha siya ng mga buto ng upo at sitaw at mahusay na itinanim
ang mga ito at diniligan. Araw-araw niya itong binibisita at inaalagaan. Inaalis niya ang mga
damong ligaw, pinupuksa ang mga peste, nilalagyan ng organikong pataba at dinidiligan.

Pagkatapos ng ilang buwan, napansin niyang namumunga na ang mga ito. Masayang-
masaya siya sapagkat mapapakinabangan niya ang kanyang pinagpaguran. Makatitikim na siya

at ang kanyang buong pamilya ng masustansiyang pagkain at libre pa.

16. Bakit nararapat nating gayahin ang ginawa ni Lito?
A. nang makakain ng libre at masustansiya
B. nang magkaroon ng desinyo sa bakuran
C. nang mapagyabang sa iba
D. nang tumaba nang tumaba
17. Dapat makapagtapos ang isang bata sa pag-aaral kahit ito ay isang anak-pawis. Ano ang
kahulugan ng tambalang salitang “anak-pawis”?
A. tamad B. mayaman C. masipag D. mahirap
18. Ang mga sumusunod ay magagandang ugali na ating minana sa ating mga ninuno
maliban sa isa, alin ito?
A. paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda o awtoridad
B. paggalang sa mga kaugalian, tradisyon at gawain ng mga Pilipino
C. patuloy na pag- alala sa kabayanihan ng ating mga ninuno
D. pagkanya-kanya at pagmamalabis sa mga nakababa ang sitwasyon sa buhay

x

38.
23.

39
40

19. Nahabag ang ina. Sa kanyang puso, alam niya ang pagnanasa ng kanyang anak na makapag-
aaral. Matagal na niyang napupuna ang inggit sa munting mga mata ng anak sa mga

nagsisipasok na mga bata doon sa kalapit na eskuwelahan. Minsan, nakikita niyang
nakatanghod ang anak sa mga ito. Ang lumang abakadang napulot ng ama sa basurahan ang
pinagtitiyagang basahin. Kabisado na niya ang mga nakasulat doon mula sa puso. Ano ang
paksa ng kuwento?
A. Alam ng ina ang pagnanasa ng kanyang anak na makapag-aaral.
B. Napupunang inggit sa munting mga mata ng anak.
C. Nakatanghod ang anak sa kalapit na eskuwelahan.
D. Lahat ng mga nababanggit
20. Ano ang ibig sabihin ng salitang di-pamilyar na sinalungguhitan sa pangungusap?
“Mabilis na pumagaspas ang hangin kung kaya madaling kumalat ang apoy.”
A. huminto C. nagsimula
B. kumalat D. umihip

Answer:

16. B

17. D

18. D

19. B

20.B

HOPE its help sure po ako dyan


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.