(Sumulat ng isang sanaysay na hindi bababa sa 200 ang bilang ng salita.), Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa loob lamang ng isang araw o 24 oras, ano at paano mo ito gagamitin? pls pa help

33 sec read


(Sumulat ng isang sanaysay na hindi bababa sa 200 ang bilang ng salita.)


Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa loob lamang ng isang araw o 24 oras, ano at paano mo ito gagamitin? pls pa help

Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa loob lamang ng isang araw o 24 oras, ano at paano mo ito gagamitin?

ANSWER

  • AKO AY MAGIGING MALUNGKOT NGUNIT AKO AY MAGDADASAL NA SANA AY BIGYAN NIYA AKO NG PAGKAKATAON NA MABUHAY PA NG MATAGALA TA PAGKATAPOS KO NA MAGDASALA AKO AY MAGIGING MSAYA DAHIL ALAM KO NA PINAKIKINGAN AKO NG PANGINOON AT MAGPAPAALAM SA PAMILYA NG MSAYA AT MAGPAPASALAMAT DAHIL HINDI NILA AKO APINABAYAAN HABANG AKO AY NABUBUHAY PA AT PALAGING SINUSUPORTAHAN SA AKING MGA GINAGAWA AT KUNG KINUHA NA AKO AY MAGIGING MASAYA NA AKO DAHIL MAKAKASAMA KONNA ANG PANGINOONG DIYOS AT HINDI NA AKO MAGHIHIRAP.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

BE A GOOD USER IN BRAINLY

BETTER WITH BRAINLY

CARRY ON LEARNING

HOPE IT HELP

LET STUDY

#BRAINLY EVERY DAY


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.