sumulat ng isang sanaysay na pormal tungkol sa napanood napanood na bagong balita sa telebisyon isang talata na may lima o pitong pangungusap lamang isulat sa sagutang papel

12 sec read


sumulat ng isang sanaysay na pormal tungkol sa napanood napanood na bagong balita sa telebisyon isang talata na may lima o pitong pangungusap lamang isulat sa sagutang papel​

Answer:

ang napanood ko ay balita sa television para malaman ko ang sakit at sino Sino ang namamatay at sa COVID 19 kung mabuti ang mga tao sa paligid


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.