Suriin Basahin ang mga sitwasyon. Itala ang inyong mga sagot sa kwaderno. 1. Magkakaroon kayo ng pangkatang debate sa klase. Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon at pananaw ng ibang kamag-aral? 2. Gumagawa ka ng proyekto sa Edukasyon sa Pagpapakatao, nagbigay ng puna ang iyong nakakatandang kapatid upang mas mapaganda ito. Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon at pananaw niya? 3. Naguguluhan ka kung saang paaralan ka papasok pagdating mo ng sekondarya. Nagbigay ng kanya kanyang opinyon ang iyong ama at ina. Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon at pananaw nila? 4. Nagdesisyon ang iyong ama na manirahan kayo sa lugar na malapit sa kanyang trabaho. Paano mo maipapakita ang paggalang sa desisyon niya? 5. Isinuot mo sa paaralan ang iyong paboritong damit dahil kasama ka sa palatuntunan. Sinabi ng iyong kaibigan na hindi ito bagay sa iyo. Paano mo maipapakita ang paggalang sa pananaw niya?

47 sec read


Suriin Basahin ang mga sitwasyon. Itala ang inyong mga sagot sa kwaderno. 1. Magkakaroon kayo ng pangkatang debate sa klase. Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon at pananaw ng ibang kamag-aral? 2. Gumagawa ka ng proyekto sa Edukasyon sa Pagpapakatao, nagbigay ng puna ang iyong nakakatandang kapatid upang mas mapaganda ito. Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon at pananaw niya? 3. Naguguluhan ka kung saang paaralan ka papasok pagdating mo ng sekondarya. Nagbigay ng kanya kanyang opinyon ang iyong ama at ina. Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon at pananaw nila? 4. Nagdesisyon ang iyong ama na manirahan kayo sa lugar na malapit sa kanyang trabaho. Paano mo maipapakita ang paggalang sa desisyon niya? 5. Isinuot mo sa paaralan ang iyong paboritong damit dahil kasama ka sa palatuntunan. Sinabi ng iyong kaibigan na hindi ito bagay sa iyo. Paano mo maipapakita ang paggalang sa pananaw niya?​

Answer:

1ANG PAKIKINIG SA NAG SASALITA SA HARAPAN AT MAG SABE NG PO AT OPO

2SIGEH PO PARA MATAPOS NA ANG AKING GINAGAWA AT MAS LALONG GUMANDA

3MAKIKINIG SA SINASABE NILA PARA MAINTINDIHAN ANG SINASABE NILA AT MAG SABE NG PO AT OPO

4SUSUNDIN MO ANG SINABE NG IYONG AMA

5AH GANON BA PERO ITO ANG AKING GUSTO SA KA TUNAYAN OK LANG KUNG HINDI BAGAY SAKEN PERO ITO ANG AKING DISESYON

HOPE ITS HELP STUDY WELL!!


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.