Tukuyin kung anong batas Pasipikasyon ang inilarawan “Pinarisahan bilang mga bandido ang mga Pilipinong sasali o magtatayo ng mga samahang makabayan o makakalayaan, A. Batas Brigansiya, B. Batas Rekonsentrasyon , C. Batas Sedisyon, D.Batas ukol sa Watawat

9 sec read


Tukuyin kung anong batas Pasipikasyon ang inilarawan “Pinarisahan bilang mga bandido ang mga Pilipinong sasali o magtatayo ng mga samahang makabayan o makakalayaan


A. Batas Brigansiya
B. Batas Rekonsentrasyon
C. Batas Sedisyon
D.Batas ukol sa Watawat​

Answer:

A. BRIGANSIYA

Explanation:

HOPE I HELP


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.