u”Magbigay ng limang (5) salita na ibat iba ang kahulugan batay sa pagbabago ng estrutura at gamitin ito sa pangungusap.”

14 sec read


Magbigay ng limang (5) salita na ibat iba ang kahulugan batay sa pagbabago ng estrutura at gamitin ito sa pangungusap.​

Answer:

1.Gabi-ang oras sa pagitan ng pag-lubog at pagsikat ng araw

2.Gabi-Gabi-tuwing sasapit ang dilim

3.Sakit-isang karamdaman at katawang pwedeng ikamatay ng isang tao o hayop

4.Itong pahirapsa kalooban ng isang tao

5.Ama-ito ang magulang na lalake o ang halis ng tahanan

Explanation:

#hope its help

#thanka me later


Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is…

Nathalie earns P 18,500.00 a month. About 12% is taken out for taxes. How much is taken out for taxes? answer and complete solution...
Maleenhan
7 sec read

Tens. ones, 6 3 , 2, \xd7 , pa…

Tens. ones 6 3 2× pa answer lang po ​   Answer: The answer is 126 Explanation: Im sure i calcu it
Maleenhan
3 sec read

u”2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It…

2.__________ connects the eyepiece to the objective lenses. It ensures the correct alignment of the microscope components to correctly direct the light from the...
Maleenhan
9 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.